Katıldığı Bilimsel Kongreler ve Sempozyumlar

04-08 Nisan 2007 11 Gazi Psikiyatri Günleri

16 Şubat 2008 Şizofrenide Kullanılan Nöropsikolojik Testlerin Uygulanması

16 Şubat 2008 Şizofrenide İyileşmeye Giden Yol: Bilişsel İşlevler

5-9 Mart 2008 5. Ulusal Anksiyete Kongresi

24-25 Mayıs 2008 III. Psikiyatri Atölyeleri

11-12 Nisan 2009 David Clark Obsesyonlar ve Onların Nötrleştirilmesi için Bilişsel Davranışçı Terapiler
15-18 Nisan 2009 13. Bahar Sempozyumu

05-09 Ekim 2011 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi

17-18 Nisan 2010 Christine Padensky KDT Eğitim Kampı: Temel Klinik Beceriler

02 Mayıs 2011 Keith Dobson: The Core Work in Cognitive Therapy: Interventions for Schema and Belief Change (7th International Congress of Cognitive Psychotherapy)

05-09 Ekim 2011 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi- Sigara bağımlılığında BDT

3-4 Mart 2012 Klinik Araştırma Metodolojisi Eğitim Programı

27-30 Nisan 2012 3. Uyku Bozuklukları Kongresi

Workshop:

17-18 Nisan 2010 Christine Padensky KDT Eğitim Kampı: Temel Klinik Beceriler

02 Mayıs 2011 Keith Dobson: The Core Work in Cognitive Therapy: Interventions for Schema and Belief Change (7th International Congress of Cognitive Psychotherapy)

05-09 Ekim 2011 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi- Sigara bağımlılığında BDT

3-4 Mart 2012 Klinik Araştırma Metodolojisi Eğitim Programı