Yaygın Anksiyete Bozukluğu (YAB)

Yaygın Anksiyete Bozukluğu (YAB) olan kişiler sürekli, aşırı ve nedensiz bir endişe durumu yaşarlar. Bu aşırı endişe, kişinin günlük yaşamını ve aile yaşamını olumsuz yönde etkiler.

Bu kişiler hep olabilecek en kötü sonucu düşünürler. Sürekli irkilirler, gergindirler ve boğulacak gibi olurlar. En önemlisi özellikle kendilerinden daha çok sevdiklerinin başına hep kötü şeylerin geleceğine inanırlar.

Toplumda her 100 kişiden 5-6’sı yaşamlarının herhangi bir zamanında bu rahatsızlığı yaşayabilir. Yaşla birlikte kaygı duyarlılığı artar.

YAB’a sıklıkla bazı bedensel belirtiler eşlik eder. Bunlar nedensiz yorgunluk, başağrısı, kas ağrıları, yutma güçlüğü, terleme, bulantı, sersemlik hissi, sıcak basması gibi fiziksel yakınmalardır.

Hastalığın belirtileri dönem dönem azalır ve artar. Stresli yaşam olayları hastalığı çoğunlukla kötüleştirirler. Bu hastaların yarısında birlikte depresyon hastalığı da görülür.

YAB tedavi edilebilir bir hastalıktır..!

İlk yapılması gereken bir psikiyatri uzmanına başvurmaktır. Kapsamlı bir ruhsal değerlendirmenin yanı sıra, bu belirtilerin herhangi bir fiziksel hastalıktan kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için bazı incelemeler yapılmalıdır.

Bu kişiler çoğunlukla tedaviden yarar görürler. Psikoterapi ya da ilaç tedavileri uygulanabilir. İlaç tedavisinde antidepresan ve anksiyolitik ilaçlar kullanılır. Tedavinin amacı kaygı ve gerginliğin hızla azaltılmasıdır. Tedavide kullanılan ilaçlar doktor kontrolünde verildikleri sürece (özellikle yeşil reçete olanlar) bağımlılık yapmazlar.

Tedavi belirtiler tamamen düzelene kadar sürmelidir. Tam düzelme sağlandıktan sonra kişinin durumuna göre tedaviye en az 1 yıl daha devam edilmelidir.