Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları

        Anksiyete (Kaygı) Nedir?

Kaygı yaşamın normal bir parçasıdır. Günlük yaşam içinde değişik konularla ilgili kaygılar duymak normaldir. Yapılması gereken bir iş, sınav, sağlık, para, çocuklar ve aileyle ilgili sorunlar birçok insanı kaygılandırabilir. Kaygı normalde bizim günlük sorunlarla baş edebilmemiz için hazırlıklı olmamızı sağlar.

Kaygının bir ruhsal hastalık olarak sayılabilmesi için yaşanılan kaygıların aşırı hale gelmesi ve kişinin iş yaşamını, özel yaşamını ve toplum yaşamını etkilemeye başlaması gerekir.

Kaygı bozukluklarında kişilerde genellikle yorgunluk, dikkat bozukluğu, konsantrasyon güçlüğü, en ufak sesle kolayca irkilme, uykuya dalamama, gece sık sık uyanma gibi belirtiler görülür.

Bu kişiler genellikle gerçek bir neden yokken ya da nedeni olsa bile durumla uygunsuz ve aşırı bir biçimde endişe duyarlar. Çoğu zaman kişi endişelerinin aşırı olduğunun farkındadır, ancak endişelenmelerini denetleyemezler ve bir türlü sakinleşemez.

Biz kaygı bozukluklarını kabaca 6 sınıfta incelemekteyiz:

1)      Yaygın anksiyete bozukluğu

2)      Sosyal fobi (Sosyal anksiyete bozukluğu)

3)      Panik bozukluk

4)      Travma sonrası stres bozukluğu

5)      Obsesif-kompulsif bozukluk (Takıntı-zorlantı hastalığı)

6)      Özgül bozukluklar (Örn: yükseklik fobisi, kan-iğne fobisi, hayvan fobisi, kapalı yerde kalma fobisi vb.)

Yaşanılan stresler kaygı bozukluklarının gelişiminde oldukça önemli rol oynarlar. Hatta stresli yaşam olaylarının tekrarlanması halinde bu hastalıklar genellikle kötüleşirler.

Ayrıca bu hastalıkların oluşmalarında ve ilerlemelerinde “kalıtsal etkenler, beyinde ortaya çıkan değişiklikler, kişinin kişilik özellikleri, fiziksel hastalıklar” gibi kişisel farklılıkların da katkısı oldukça fazladır.

Bu hastalar yorgunluk, gerginlik, kas ağrısı ve baş ağrısı gibi bedensel belirtiler nedeniyle genellikle psikiyatri dışı branş hekimlerine başvururlar. Doğru tanının konması ve uygun biçimde tedavi edilmesi gecikebilir.

İlk başvuruda kapsamlı bir ruhsal değerlendirmenin yanı sıra, bu belirtilerin herhangi bir fiziksel hastalıktan kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için bazı tetkiklerin yapılması da şarttır.

Kaygılarınızın hayatınızı olumsuz düzeyde etkilememesi dileğiyle..