Yaygın Psikoterapi Türleri

Ø  Bilişsel Davranışçı Terapi

Ø  Grup Terapileri

Ø  Aile-Çift Terapileri

Ø  Psikoanaliz

Ø  Hipnoz