YAYINLAR

2010 Uzmanlık Tezi: “Konversiyon Bozukluğu Olan Hastalarda Proinflamatuvar Sitokin Düzeylerinin Değerlendirilmesi” Trakya Üniversitesi, Edirne, 2010

 

Neil R. Carlson: Fizyolojik Psikoloji-Davranışın Nörolojik Temelleri / Foundations of Behavioral Neuroscience (Çev. Ed: Doç. Dr. Muzaffer Şahin) Nobel Akademik Yayınları: 2011

Çevirilen Bölümler: Uyku Bozuklukları / Psikofarmakoloji / MSS Anatomisi

 

Utkan Tiyekli, Okan Çalıyurt and Nimet Dilek Tiyekli (2013). Proinflammatory cytokine levels in patients with conversion disorder. Acta Neuropsychiatrica, 25, pp 137-143.

 

Wolfgang Linden, Paul Hewitt: Klinik Psikoloji (editör Muzaffer Şahin), Çevirilen bölümler: Adli psikoloji,  Psikofarmakoloji: Nobel Tıp; 2013

 

Pelin Kartal, Utkan Tiyekli, Taner Yılmaz, Feyza Ünal, Figen Karadağ. Sentetik Kannabinoid (Bonzai) Kullanımı Sonrası Psikiyatrik Semptomlarla Karakterize Dört Olgu: Bağımlılık Kongresi 2013 Poster Bildirisi.

 

Oltunun Sesi Gazetesi Oltu/ERZURUM: 1 yıl içerisinde ele aldığım konular: Depresyon / Anksiyete Bozuklukları / OKB / YAB / Panik Bozukluk / TSSB / Özgül Fobiler / Sınav Kaygısı / Sigara Bağımlılığı / Obezite / DEHB.